Situaţia ariilor naturale protejate din România în 2018

În România ariile naturale protejate, deşi reprezintă ce are ţara mai valoros ca patromoniu natural naţional, nu sunt administrate direct de către statul român, cu o singură excepţie: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Restul, adică parcurile naţionale, parcurile naturale, rezervaţiile naturale şi siturile Natura 2000 sunt administrate de către câştigatorii licitaţiilor pe care Ministerul Mediului le organizează şi în urma cărora aceste arii naturale protejate sunt date în administrare sau în custodie pe baza unor contracte înceheiate pe perioada a 10 ani. Prin aceste contracte administratorul sau custodele se obligă să administreze în numele statului român valorile patrimoniului natural pentru care s-a înfiinţat aria naturalăprotejată contractată, obligându-se să asigure toate resursele necesare acestei activităţi.

Pe pagina Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) se află situaţia pe regiuni a ariilor naturale protejate a căror administrare este externalizată de către statul roman si a celor „orfane”, adică cele care nu au administrator sau custode: http://ananp.gov.ro/ananp/category/liste-arii/

Situaţia (exceptând Rezervaţia Biosferei Delta Dunării) este următoarea:

 • din totalul de 685 pachete de arii naturale protejate contractate (există suprapuneri intre diferite categorii şi un contract poate să fie pentru o singură arie protejată sau pentru mai multe), 306 (45% din număr şi 73% din suprafaţă) au un custode/administrator, în timp ce 379 (55% din număr şi 27% din suprafaţă) nu au custode/administrator;
 • din 54 parcuri naţionale şi naturale şi situri Natura 2000 care necesită înfiinţarea de structuri de administrare, 42 (78% din număr şi din suprafaţă) au un administrator, în timp ce 12 (22% din număr şi din suprafaţă) nu au administrator;
 • din 631 rezervaţii naturale şi situri Natura 2000 care nu necesită înfiinţarea de structuri de administrare, 264 (42% din număr şi 68% din suprafaţă) au un custode, în timp ce 367 (58% din număr şi 32% din suprafaţă) nu au custode.
 • În perioda 2014-2017, un număr de 134 convenţii de custodie au fost reziliate din motive subiective sau obiective ale custozilor, aceste arii naturale protejate intrând astfel în categoria celor care nu au custode.Cu_fara

În ceea ce proveşte administratorii şi custozii, aceştia sunt:

 • Regia Naţională a Pădurilor Romsilva administrează 85 parcuri naţionale, parcuri naturale şi situri Natura 2000, adică 28% din numărul şi 32% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • 62 organizaţii neguvernamentale administrează 127 arii naturale protejate, adică 38% din numărul şi 21% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • consilii judeţene administrează 16 arii naturale protejate, adică 5% din numărul şi 11% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • Agenţii pentru Protecţia Mediului administrează 15 arii naturale protejate, adică 5% din numărul şi 1% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • Asocaţii de vanătoare şi pescuit administrează 18 arii naturale protejate, adică 6% din numărul şi 2% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • Societăţi comerciale administrează 17 arii naturale protejate, adică 6% din numărul şi 10% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • Ocoale silvice private şi proprietari de pădure privaţi administrează 16 arii naturale protejate, adică 5% din numărul şi 18% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • Primării şi organizaţii de dezvoltare regională administrează 9 arii naturale protejate, adică 3% din numărul şi 5% din suprafaţa celor date în administrare/custodie;
 • Institute de cercetare, muzee şi universităţi administrează 14 arii naturale protejate, adică 5% din numărul şi 1% din suprafaţa celor date în administrare/custodie.

Administratori_custozi