Guvernul OUG-urilor toxice propune o OUG care dă liber la exploatarea resurselor şi la construcţii în ariile strict protejate

00

Propunerea de OUG este de-a dreptul ucigătoare pentru ariile protejate şi pentru patrimoniul natural naţional, permiţând construcţii de drumuri in zonele strict protejate ale parcurilor naţionale şi naturale, exceptarea proiectelor de drumuri de la evaluarea de mediu, prioritizarea exploatării resurselor naturale din ariile protejate in defavoarea conservării şi emiterea de autorizaţii de construire fără avize, studii şi proiecte tehnice.

Guvernarea actuală nu s-a sfiit să abuzeze de ordonanţe de urgenţă nici in domeniul mediului, ba din contră, doar că au trecut mai neobservate faţă de cele din alte domenii, care au atras mult mai mult atenţia şi dezbaterile publice.

Niciodată nu am simţit insă un asalt atat de concentrat si asiduu asupra ariilor protejate, conservării biodiversităţii, mediului in general, ca in ultimii 2 ani. Dintr-o dată politicienii au găsit in ursi, lilieci şi arii protejate duşmanii infrastructurii. Si mai mult intenţionat sau din pură prostie, au inceput să tune şi să fulgere impotriva lor şi să le atace cu legi şi ordonanţe toxice. Pornite de la interese punctuale sau generalizate, promovate şi susţinute de cele mai multe ori chiar de către ministerul care ar trebui să apere mediul, acestea au inceput să subordoneze conservarea exploatărilor miniere, investiţiilor pentru utilităţi şi construcţiilor, exploatării resurselor şi infrastructurii de transport.

Nu spune nimeni că nu avem nevoie de autostrăzi şi investiţii, dar avem loc destul să le facem fără să distrugem patrimoniul natural şi in niciun caz lipsa autostrăzilor nu este cauzată de interdicţiile din ariile protejate.

După ce anul trecut Ministerul Mediului a eliminat prin OUG 75/2018 custodiile si ONG de la administrarea ariilor protejate, fără să poată pune ceva in loc până la ora actuală (situaţie pe care am descris-o aici), acum Ministerul Transporturilor propune o OUG de-a dreptul ucigătoare pentru ariile protejate şi patrimoniul natural naţional.

Ce prevede această propunere:

  1. Modificările cele mai crâncene ale legii ariilor protejate (OUG 57/2007):
  • Se permite construirea in zonele de protecţie integrală şi cele tampon ale parcurilor naţionale şi naturale a infrastructurii de transport de interes naţional. Adică protejăm dar nu prea, până vrem să facem un drum fix prin zona strict protejată a unui parc naţional, de parcă nu am avea pe unde altundeva.
  • Planurile de management ale ariilor protejate trebuie să ţină cont de „proiectele existente și/sau aflate în pregătire„. Adică protejam, sigur că da, dar numai până când vrem să facem un proiect de infrastructură existent sau unul cine ştie când, probabil oricând, oriunde.
  • Planurile de management ale ariilor protejate trebuie să fie armonizate „ținându-se cont de planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, inclusiv cele de dezvoltare a infrastructurii de transport de importanță națională precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată, existente sau propuse„. Deşi intr-o arie protejată prioritară este conservarea (logic şi normal, nu?),  se vede clar că investiţiile şi exploatarea resurselor sunt puse pe primul loc. Si e vorba nu numai de cele actuale, dar şi de cele din viitor, oricând şi oriunde vrem asta.

2. Modificarile preconizate ale legii mediului (OUG 195/2005):

  • Nu mai e nevoie de revizuirea avizelor şi autorizaţiilor de mediu pentru proiectele de infrastructură de transport, chiar dacă se schimbă aliniamentul şi soluţiile tehnice. Adică se dă aviz de mediu pentru ceva intr-un loc şi nu-i nimic dacă locul şi cevaul se schimbă ulterior.

3. Modificările preconizate ale legii evaluării impactului de mediu (Legea 292//2018):

  • Infrastructura de transport poate fi exceptată de la evaluarea impactului de mediu. Pun pariu că vor fi numai excepţii?

4. Modificările preconizate ale legii privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (Legea 255//2010):

  • Se doreste ca autorizaţiile de construire să se emită imediat, fără documentaţii şi deci şi fără avize, iar documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor. Adică să construim noi şi apoi vedem cum de descurcăm şi facem studii, proiectare şi obţinem avize!

Contează oare că aceste modificări contravin flagrant prevederilor a cel puţin 4 directive UE transpuse in legislaţia naţională (cele două directive europene din domeniul conservării naturii – 79/409/CEE şi 92/43/CEE si directivelor europene din domeniul evaluării impactului de mediu 2011/92/UE şi 2014/52/UE)?

Contează oare că se face praf patrimoniul natural naţional, unul dintre cele mai valoroase din Europa?

Eu cred că pentru ei nu. Dar pentru mine da. Si o să trimit observaţiile de mai sus celor de la Ministerul Transporturilor. Faceţi-o şi voi dăcă vă pasă, până la 1 aprilie: consultare.publica@mt.ro